Word nu lid!

  • • 4x per jaar Pso-Nieuws
  • • Informatie- en ledenavonden
  • voor 28 euro per jaar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Meld je nu aan

Otezla® / Apremilast
Wat is apremilast en voor wie is apremilast bedoeld?
Apremilast (merknaam Otezla®) is een geneesmiddel in tabletvorm. Het wordt gebruikt bij de behandeling van matig tot ernstige psoriasis en bij de behandeling van artritis psoriatica, voor patiënten die op een eerder oraal geneesmiddel (pil of tablet) onvoldoende baat hadden of het middel niet goed konden verdragen.

Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor één van de bestanddelen van het geneesmiddel of als u zwanger bent of dit wilt worden.

Hoe werkt apremilast?
Psoriasis en artritis psoriatica zijn chronische ontstekingsziekten. De ontstekingen kunnen op verschillende plekken op de huid en nagels voorkomen (psoriasis) en in de gewrichten en peesaanhechtingen (artritis psoriatica).
Bij deze aandoeningen maakt het immuunsysteem meer ontstekingsstoffen aan dan nodig is. PDE4 (fosfodiesterase 4) is een enzym dat van nature aanwezig is in ontstekingscellen. Bij psoriasis en artritis psoriatica is dit enzym te actief, waardoor de immuuncellen teveel stoffen aanmaken die de ontstekingen in het lichaam aanwakkeren.
Apremilast vermindert de activiteit van PDE4, waardoor er minder ontstekingsstoffen aangemaakt worden. Hierdoor vermindert de ontsteking en nemen de klachten af of verdwijnen helemaal. Over het algemeen verbetert hierdoor de kwaliteit van leven.

Hoe gebruikt u apremilast?
Wanneer u voor het eerst met Otezla begint, krijgt u een startverpakking.
De startverpakking bevat tabletten voor de eerste twee weken, en is voorzien van een duidelijke instructie. U start de behandeling met een lage dosis, zodat uw lichaam kan wennen aan het geneesmiddel. Vanaf dag 6 zit u op de normale dosering van tweemaal daags 30 mg en neemt u 1 tablet in de ochtend en 1 tablet in de avond.
Het kan echter ook zijn dat uw arts een andere dosering aanraadt; volg dit advies dan op.
Na de eerste 2 weken krijgt u een maandverpakking. Hierin zitten alleen tabletten van 30 mg apremilast. Elke dag neemt u 2 twee tabletten; 1 in de ochtend en 1 in de avond.
Waarom 2 keer per dag?
Otezla neemt u 2 keer per dag: 1 tablet in de ochtend en 1 in de avond, met een tussentijd van ongeveer 12 uur. Op deze manier zorgt u ervoor dat de hoeveelheid werkzame stof in uw lichaam zo constant mogelijk blijft.

Tips bij het gebruik van apremilast
1. Slik de tabletten in zijn geheel door, het liefst met water.
2. U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.
3. Neem een tablet elke dag ´s ochtends en ´s avonds op ongeveer hetzelfde tijdstip.
4. Als u een tablet bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende tablet slaat u de vergeten tablet over.
5. U kunt apremilast op kamertemperatuur bewaren (beneden 30°C).
6. Stop niet met het geneesmiddel zonder overleg met uw arts, ook niet als uw klachten weg zijn. Omdat de ziekte chronisch is, is de kans aanwezig dat uw klachten dan weer terugkomen.
7. Lees voor meer informatie de bijsluiter. Neem, indien u vragen heeft of ergens over twijfelt, contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn de verwachte resultaten van apremilast?
Iedereen reageert uiteraard anders op de behandeling. Sommige mensen merken al verbetering na twee weken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij jeukklachten.
Voor andere symptomen kan het langer duren voordat de klachten afnemen. Een nagel heeft tijd nodig om te groeien. Vandaar dat het langer zal duren voordat u effect ziet op nagelpsoriasis.
Over het algemeen mag u binnen zestien weken effect verwachten; bij sommige mensen kan het echter nog wat langer duren voordat het maximale effect is bereikt.
Het belangrijkste: uw medicatie elke dag innemen, zoals voorgeschreven, geeft de grootste kans op een goed resultaat.
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van apremilast?
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Lang niet iedereen krijgt hier last van, maar het is belangrijk om te weten welke dit kunnen zijn.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn diarree en misselijkheid (bij 10 tot 15% van de patiënten). Over het algemeen zijn deze klachten mild en van korte duur. Mochten ze bij u optreden, dan is dit meestal in de eerste weken van de behandeling. Binnen zo’n vier weken verdwijnen ze vaak vanzelf weer. Uit onderzoek met duizenden mensen die Otezla gebruikt hebben, blijkt dat deze bijwerkingen zelden een reden zijn om te stoppen.
Bijwerkingen die vaak voorkomen (kunnen optreden bij niet meer dan 1 op de 10 personen) zijn: hoesten, rugpijn, braken, gevoel van vermoeidheid, maagpijn, verlies van eetlust, frequente stoelgang, slaapproblemen (slapeloosheid), spijsverteringsstoornissen of brandend maagzuur, hoofdpijn, migraine of spanningshoofdpijn, infectie van de bovenste luchtwegen (zoals een neusverkoudheid, loopneus, ontsteking van de sinussen), ontsteking en zwelling van de hoofdluchtwegen naar uw longen (bronchitis) en verkoudheid (nasofaryngitis).
Bijwerkingen die soms voorkomen (kunnen optreden bij niet meer dan 1 op de 100 personen) zijn: huiduitslag, gewichtsverlies, allergische reactie.


Waar moet u op letten als u apremilast gebruikt?
Lichaamsgewicht:
Als uw arts van oordeel is dat u een laag lichaamsgewicht heeft en als u tijdens de behandeling met Otezla onbedoeld gewicht verliest, vertel dit dan aan uw arts.