Word nu lid!

  • • 4x per jaar Pso-Nieuws
  • • Informatie- en ledenavonden
  • voor 28 euro per jaar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Meld je nu aan

Nieuwe biologicals op komst:

Als alle testfases afgerond zijn komt de nieuwe biological scukinumab van Novaris mogelijk volgend jaar in Nederland beschikbaar voor matige tot ernstige plaque psoriasis.

Andere biologicals die ontwikkeld worden tegen psoriasis zijn Ixekizumab oor farmaceut Eli Lilly en Brodalumab door Amgen.
Het gaat om interleukine-17 remmers.

Wanneer er meer bekend is over deze ontwikkelingen wordt er in het blad Pso-Nieuws melding van gemaakt.